15.03.2020 | Știri

Concurs de eseuri – Ediția a V-a

SUBIECTE (LA ALEGERE):

1. 70 de ani de la încarcerarea la Sighet a elitelor politice. Comparați clasa politică interbelică, comunistă și post-comunistă.

2. Cum credeți că ar privi Corneliu Coposu provocările și tendințele lumii de azi?

Scopul proiectului: Concursul de eseu politic organizat de Fundația Corneliu Coposu le propune în 2020 studenților și elevilor o dublă provocare istorică, intelectuală și morală:

 1. să compare și să explice diferențele dintre clasa politică interbelică, comunistă și postcomunistă, în lumina tragicei comemorări represiunii regimului genocidar comunist împotriva întregii societăți; iar închisoarea de la Sighet a fost un simbol al represiunii la cel mai înalt nivel. Principalele ținte au fost țăranii, intelectualii, burghezia, bisericile, elitele din toate domeniile, armata, iar în special clasa politică democratică. Regimurile politice și modul în care trăiesc oamenii, funcționarea economiei, a statului, administrației, valoarea legilor, punerea lor în aplicare, politica internă și cea internațională, depind în primul rînd de calitatea clasei politice. Analiza comparativă a clasei politice din cele trei regimuri politice este un demers ambițios, care va oferi răspunsuri cruciale despre trecut, prezent și viitor.
 2. Să facă un exercițiu de imaginație politică și morală pornind de la procedeul empatiei intelectuale față de un politician respectat unanim, după ce a încetat din viață. Corneliu Coposu este considerat cel mai valoros politician român din perioada postcomunistă. Pentru cei care l-au cunoscut direct, pentru cei care au lucrat cu el, dar și pentru o parte importantă a societății, pentru generațiile noi, el reprezintă un punct de reper indispensabil într-o perioadă dificilă. Exercițiul pe care îl propunem le cere participanților să încerce a transforma acest reper într-un demers viu, pentru a răspunde la provocările și tendințele lumii de azi din perspectiva unui om care gîndea și acționa altfel decît ceilalți politicieni. Corneliu Coposu nu tranzacționa principii, însă înțelegea necesitatea obținerii consensului pentru multe dintre probleme curente ale unei națiuni și ale lumii înconjurătoare.

Organizatorii concursului își propun să-i încurajeze pe tineri să-și pună în valoare cunoștințele, informațiile, lecțiile deprinse din studierea bibliografiei, din cultura lor generală, din experiența de viață reală și virtuală, prin abordarea analitică, creativă, comparativă, a unor subiecte generoase. Doar prin cunoașterea și înțelegerea trecutului poate fi înțeles prezentul și pregătit viitorul.

Bibliografie orientativă, selectivă

 • Fundația Academia Civică, colecția ”Analele Sighet”,  Nr.1: „Memoria ca formă de justiţie”, 1994;
  Nr.2: „Instaurarea comunismului – între rezistenţă şi represiune”, 1995;
  Nr.3: „Anul 1946 – începutul sfârşitului”, 1996;
  Nr.4: “Anul 1946 – scrisori şi alte texte”, 1997;
  Nr.5: „Anul 1947 – căderea cortinei”, 1997;
  Nr.6: „Anul 1948 – instituţionalizarea comunismului”, 1998;
  Nr.7: „1949-1953 – Mecanismele terorii”, 1999;
  Nr.8: „1954-1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului”, 2000;
 • Cristian Fulger, Tudor Călin Zarojanu (editori), Seniorul Corneliu Coposu (București: Humanitas, 2014)
 • Dennis Deletant, România sub regimul comunist, traducere de Delia Războiescu (București: Fundația Academia Civică, 2012);
 • http://www.memorialsighet.ro/en/
 • Stelian Tănase, Elite și societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965 (București: Humanitas, 1998);
 • Ruxandra Cesereanu, Călătorie spre centrul infernului, Editura Manuscris 2018
 • Constantin C. Giurescu, Cinci ani și două luni în penitenciarul din Sighet (7 mai 1950 – 5 iulie 1955), Editura Fundației Culturale Române, 1994
 • Stelian Neagoe , Enciclopedia istoriei politice a României: 1859 – 2009. Vol I, Editura Institutului de Științe Politice și Relații internaționale, 2009
 • Doina Alexandru, Coposu. Confesiuni. Dialoguri cu Doina Alexandru, Editura Vremea, 2014
 • Vartan Arachelian, Marturisiri – Corneliu Coposu in dialog cu Vartan Arachelian, Editura Fundaţia Academia Civică, 2014

Surse online:

 • http://www.memorialsighet.ro/arestrile-din-noaptea-de-56-mai-1950/
 • https://www.scribd.com/doc/59296798/1950-5-6-mai-Noaptea-demnitarilor
 • https://adevarul.ro/locale/constanta/noaptea-fost-arestate-familiile-fostilor-demnitari-perioada-interbelica-acuzatia-era-element-dubios-1_5cb4dc6f445219c57e91f7e2/index.html
 • https://adevarul.ro/locale/hunedoara/lista-uriasa-demnitarilor-exterminati-comunisti-temnita-sighet-nu-cunoaste-data-mortii-lor-1_5c911b16445219c57e6d7ddd/index.html
 • https://www.facebook.com/CiugureanuDanielAlexandru/posts/1269104486579868/
 • https://www.facebook.com/emiiavorenciuc/posts/451390312336353/

Regulamentul concursului de eseuri – ediția a V-a

Organizatori: Concursul este organizat de Fundaţia Corneliu Coposu în parteneriat cu Fundaţia Academia Civică și Fundaţia Hanns Seidel.

Descrierea grupului ţintă: Concursul se adresează elevilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din sistemul de învățământ românesc, din Basarabia (Republica Moldova) și Bucovina (Ucraina), precum și din cel european. Începând din 2019, organizatorii și juriul concursului au decis în unanimitate să deschidă competiția și pentru elevi.

Criterii de eligibilitate:

 • Vor fi luate în considerare numai lucrările care au ca subiect fie compararea și explicația diferențelor dintre clasa politică interbelică, comunistă și postcomunistă, în lumina tragicei comemorări a represiunii regimului genocidar comunist împotriva întregii societăți, fie un exercițiu de imaginație politică și morală despre cum crede autorul eseului că ar privi Corneliu Coposu provocările și tendințele lumii de azi.
 • Vor fi luate în considerare numai lucrări originale, care nu au mai fost publicate sau prezentate în cadrul altor proiecte, conferinţe sau concursuri.
 • Vor fi luate în considerare numai lucrările cu autor unic, fiecare participant putând concura cu un singur eseu.
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările bazate pe plagiat sau copy-paste
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările care nu au cel puțin 5 (cinci) cărți în bibliografie
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările care vor avea 25% citate din cărți

Condiţii de redactare

 • Eseurile vor fi redactate în limba română
 • Eseurile vor fi acceptate numai în format Word sau PDF
 • Eseurile trebuie să aibă intre 5 pagini (minimum) și 40 pagini (maximum)
 • Pentru textul folosit în compunerea eseului sugestia noastră ar fi Times New Roman 12
 • Pentru notele de subsol sugestia noastră ar fi Times New Roman 10

Data limită de trimitere a eseului este 20 octombrie 2020. Eseurile vor fi trimise împreună cu adeverinţa de elev sau student vizată la zi (sau orice alt document care atestă statutul de elev, student, masterand, doctorand) la adresa de email fundatiacoposu@gmail.com. Emailul va conţine numele şi prenumele participantului, data naşterii, liceul, facultatea și universitatea la care este înscris, oraşul în care locuieşte participantul, numărul de telefonl la care poate fi contactat. Fiecărui autor i se va confirma primirea eseului.

Juriul este format din:

 • Ana Blandiana, scriitor, preşedinte al juriului
 • Doina Alexandru, jurnalist
 • Dan Pavel, profesor de ştiinţe politice
 • Ioana Boca, istoric
 • Tudor Călin Zarojanu, scriitor şi jurnalist

Premii acordate:

 • Premiul I – 3000 RON
 • Premiul II – 1200 RON
 • Premiul III – 800 RON

Termene limită şi etapele concursului

 • 15 martie 2020: lansarea concursului
 • 20 octombrie 2020: termenul limită pentru trimiterea eseurilor
 • 1 noiembrie 2020: juriul desemnat va anunţa câştigătorii
 • 11 noiembrie 2020: Gala de premiere a câștigătorilor – Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti

Copyright © 2020 Fundația Corneliu Coposu - Toate drepturile rezervate. Made by balu