14 - 14 ian. 2016

Decizie O.S.I.M.

La data de 29 decembrie 2015, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, a transmis fundației noastre răspunsul oficial la cererea înregistrată pe data de 27 martie 2015, privind utilizarea mărcii individuale ” Corneliu Coposu „.

Iată textul deciziei :

” …Se admite înregistrarea mărcii având numărul de depozit M 2015 02201 pentru următoarele clase de produse și/sau servicii:

CI:35 : Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrație comercială; lucrări de birou.

CI:41:  Educație; instruire; divertisment; activități sportive și culturale.

Înregistrarea mărcii conferă titularului drepturile prevăzute de art. 36 și 37 din Legea nr.84/1998, republicată, cu limitările prevăzute de art. 38 și 39 din aceeași lege.”

În consecință, din acest moment, orice folosire a numelui „Corneliu Coposu”, în condițiile de mai sus, fără autorizarea Consiliului Director al Fundației Corneliu Coposu, devine frauduloasă și pasibilă de rigorile legii.

 

Ion-Andrei Gherasim

Director Executiv

Copyright © 2016 Fundația Corneliu Coposu - Toate drepturile rezervate. Made by balu