07.02.2024 | Știri | Vezi galerie

”Iuliu Maniu în jurnalul lui Corneliu Coposu. O reinterpretare a istoriei” de Dan Pavel – apariție editorială de excepție, marca Fundația Corneliu Coposu și Fundația Academia Civică

” În 2023 s-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu și 70 de ani de la moartea sa, în închisoarea Sighet. Comuniștii au comis împotriva sa o dublă crimă, cea fizică, și cea simbolică, încercînd să îl elimine din istoria națională. Pentru că nu au reușit pe deplin, s-au străduit din răsputeri să falsifice manualele și cărțile de istorie. Era un revizionism istoric de tip negativ. În volumul recent apărut la editura fundației Academia Civică, publicat cu sprijinul Fundației Corneliu Coposu, am încercat să deconstruiesc operațiunile de falsificare a biografiei și carierei sale politice, pe fondul unei tentative de reinterpretare a istoriei moderne[1]. Cititorii vor hotărî singuri dacă am reușit.După căderea comunismului, recuperarea adevărului și reinterpretarea activității politice a celui numit ”Sfinxul de la Bădăcin” a luat avînt. Dincolo de revizionismul istoric de tip pozitiv, este crucială stabilirea semnificației personalității lui Iuliu Maniu pentru noile generații, în Secolul XXI. În perioada extrem de controversată a postcomunismului din țara noastră este aproape imposibilă realizarea consensului cu privire la cele mai multe dintre temele politice. În ultimul sfert de secol și chiar pentru o perioadă mai îndelungată, toată lumea este de acord că nu au apărut politicieni de anvergură, care să fie respectați unanim, care să reprezinte modele demne de urmat. Or, tocmai aceasta este semnificația personalității politice invocate: Iuliu Maniu este un model politic pentru toate generațiile. A fost conducătorul luptei împotriva dictaturii regale a lui Carol II.S-a împotrivit continuării de către mareșalul Ion Antonescu a războiului de recuperare a teritoriilor dobîndite ilegal de Uniunea Sovietică dincolo de hotarele naționale.A fost liderul rezistenței antihitleriste românești.A fost liderul rezistenței și luptei anticomuniste din țara noastră, devenind din această pricină martirul națiunii române.” Pe coperta cărții poate fi văzută o fotografie inedită cu Iuliu Maniu și Corneliu Coposu. Ea fost pusă la dispoziția editorilor de către Ion Andrei Gherasim, președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu.

Dan Pavel, Iuliu Maniu în jurnalul lui Corneliu Coposu. O reinterpretare a istoriei (București: Editura Fundației Academia Civică, 2023).

Copyright © 2024 Fundația Corneliu Coposu - Toate drepturile rezervate. Made by balu